Læringsmiljøutvalget

LMU SiIfra
LMU jobber blant annet med varslingssystemer for studenter

Læringsmiljøutvalget (LMU) er et lovpålagt utvalg som hovedsakelig arbeider med USN sitt læringsmiljø.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv i studentdemokratiet eller Studentsamskipnaden.

 

Du kan registrere deg som kandidat til LMU ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. 


Studentrepresentanter til LMU velges ved urnevalg med frist for kandidatur 11. mars. 


Godt valg!


Les intervju med student Linn Oskarsen som er leder i LMU

 

Mer om Læringsmiljøutvalget

 

Læringsmiljø i universitets og høgskoleloven

 

HSN verv