Klagenemnda

Klagenemnda ved USN er klageinstans for samtlige enkeltvedtak vedrørende studenter. I tillegg fatter klagenemnda vedtak i saker som gjelder forsøk på fusk, fusk og medvirkning til fusk. Klagenemnda består av en leder (dommer i tingretten), to ansattrepresentanter og to studentrepresentanter.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Studentdemokratiet  eller Studentsamskipnaden.

 

Du kan registrere deg som kandidat til klagenemda ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. 


Når valget åpner vil kandidatskjema bli tilgjengelig for alle studenter ved USN som også har stemmerett.

 

Mer om klagenemda 

 

HSN