Valgkomiteen

Valgkomiteen i studentdemokratiet har som hovedoppgave å intervjue og innstille på kandidater til verv i studentdemokratiet og til øvrige styrer, råd og utvalg ved USN og SSN. Komiteen består av seks studenter, hvorav en leder komiteen og har dobbeltstemme. Vervet er ettårig.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Høgskolen eller Studentsamskipnaden.

 

 

 

Kandidatene til dette vervet velges av studentparlamentet. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet  for intervju. 

 

 

Verv SDSN