Velferdsansvarlig

Velferdsansvarlig sitter som medlem av campusstyret. Velferdsansvarlig er sammen med de andre medlemmene av campusstyret øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på camps.


 

 

 

 

Still til valg som Velferdsansvalig på ditt campus fra 5. februar.

Du kan registrere deg som kandidat til ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. 

Når valget åpner vil kandidatskjema bli tilgjengelig for alle studenter ved HSN som også har stemmerett.

 

lk