Studentrådsleder på campus

Studentrådsleder er sammen med de andre medlemmene av campusstyret øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på campus.


Still til valg som Studentrådsleder fra 5. februar.

Du kan registrere deg som kandidat til ved å fylle ut kandidatskjema fra 5. februar. 

Når valget åpner vil kandidatskjema bli tilgjengelig for alle studenter ved HSN som også har stemmerett.

 

lk