Still til valg i campusstyret

Campusstyret
Campusstyret passer for deg som vil gjøre en forskjell på studiestedet.

Her kan du lese om de ulike vervene i campusstyret.


Campusstyret skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på campus, slik at SDSN blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte.
De skal representere og fremme studentenes interesser i alle saker som angår deres studiehverdag på USN.