Studentleder

Studentleder er den øverste tillitsvalgte ved USN og representerer alle studentene ved USN i dialog med USNs ledelse. Studentleder har det overordnede ansvaret for Studentdemokratiet, politisk og økonomisk, og har arbeidsgiveransvar for resten av arbeidsutvalget og campuslederne. Studentleder har også ansvar for å fremme vedtak og politikk fattet i Parlamentforsamlingen til ledelsen ved USN, eksterne interessenter og media.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Høgskolen eller Studentsamskipnaden.

 

Kandidatene til dette vervet velges av studentparlamentet. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

 

 

lk