Arbeidsutvalget

Still til AU
Still til AU

Arbeidsutvalget har ansvar for å gjennomføre vedtakene og fremme politikken som studentparlamentet bestemmer.


AU skal også representere studentene på USN på ulike arenaer ved høgskolen og eksternt.

Det er fem medlemmer med ulike oppgaver i AU. Du kan lese mer om disse under. Merk at leder og begge nestlederne er honorert i fullstilling (100%) mens velferds- og internasjonalt ansvarlig ansettes på deltid (20 %).

Arbeidsutvalget velges av representantene i Studentparlamentet og har ansvar for å forberede og gjennomføre møter i parlamentsforsamlingen. 

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Høgskolen eller Studentsamskipnaden.

 

Les mer om arbeidsutvalget her

 

Kandidatene til disse vervene velges av studentparlamentet. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

 

 

SDSN verv