Velferdspolitisk plattform (SDSN)

Foto: SSN
Foto: SSN

AU og PF jobber for tiden med en Velferdspolitisk plattform i henhold til handlingsplanen for 2019. Det er planlagt behandling iløpet av vårsemesteret 2019.