Valgprotokoller

Urnevalg finner sted mellom februar og april.

Valg i Parlamentet finner sted i april eller mai.

Suppleringsvalg finner sted tidlig i høstsemesteret.

Parlamentet velger kandidater til Arbeidsutvalget, Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og styremdlemmer i Studentsamskipnaden (SSN).

 

Valg til til campusstyret, USN sine råd og utvalg, eller til universitetsstyret velges ved urnevalg