Valgkomiteen

Valgkomiteen intervjuer kandidater og sørger for at det blir en hyggelig opplevelse å stille til valg.
Valgkomiteen intervjuer kandidater og sørger for at det blir en hyggelig opplevelse å stille til valg.

Valgkomiteen i studentdemokratiet har som hovedoppgave å intervjue og innstille på kandidater til verv i studentdemokratiet og til øvrige styrer, råd og utvalg ved USN og SSN. Komiteen består av seks studenter, hvorav en leder komiteen og har dobbeltstemme. Vervet er ettårig.


Hvorfor skal jeg stille til valgkomiteen?

 • Svært god erfaring med rekrutering og intervju prosesser som er nyttig for senere arbeidsliv.
 • Gjøre en viktig jobb for å sikre et velfungerende studentdemokrati
 • Muligheten til å bli kjent medstudenter fra flere ulike campus og studieretninger.
 • Attest fra studentdemokratiet.

Hvilke krav stilles?

 • Du er flink med mennesker og god til å kommunisere.
 • Du kan ta vanskelige valg og er rollebevisst.
 • Vervet er frivillig og du må sette av en del arbeidstid, særlig på våren.
 • Reisetid til ulike campus må påberegnes. Kostnader dekkes. 

Typiske saker 

 • Intervjue kandidater til verv, styrer, råd og utvalg
 • Ha komitemøter
 • Delta på  semestermøtet

Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved Universitetet eller Studentsamskipnaden.

 

Kandidatene til dette vervet velges på semestermøte. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

 

Om studentvalget 2020:


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.

Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

lk