Arbeidsutvalget

Karoline Lie og Guri Nilsen leder studentdemokratiet studieåret 2020/2021
Karoline Lie og Guri Nilsen leder studentdemokratiet studieåret 2020/2021

Arbeidsutvalget skal koordinere det studentpolitiske arbeidet på USN, slik at Studentdemokratiet blir tydelige og synlige for studentene og ivaretar studentenes interesser på en god måte. Vervene i arbeidsutvalget er honorert som heltidsverv og er leder og nestleders hovedbeskjeftigelse i perioden de sitter.


Finner du ikke vervet du leter etter? Klikk her for verv ved USN eller Studentsamskipnaden.

 

Les mer om arbeidsutvalget her

 

Kandidatene til disse vervene velges på semestermøte. De som sender inn kandidatskjema vil bli kontaktet av valgkomiteen for intervju. 

 

SDSN verv

Studentleder

Studentleder er den øverste tillitsvalgte ved USN og representerer samtlige studenter.

Nestleder

Nestleder jobber med utviklingen av Studentdemokratiet og har ansvar for å følge opp og koordinere dialog mellom Campusstyrene.