Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

UFU
UFU møtes flere ganger i semesteret og ledes av viserektor

UFU jobber med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på USN.


Eksempler på saker:

 • UFU gir styret råd om utvikling av satsningsområder ved USN og om kvalitet i utdanningene 
 • UFU jobber med at alle studiene ved USN skal ha høy kvalitet og følger opp systemet som kontrollerer dette
 • Utvalget godkjenner nye og reviderte studieplaner, og gir anbefaling til styret om hvilke studier USN skal ha og ikke ha

Hvorfor stille til UFU?

 • Du får muligheten til å delta i strategiske og viktige beslutningsprosesser
 • Du får arbeide med studiekvalitet i et bredt sammensatt utvalg bestående av studenter, fagpersoner og administrasjon
 • Du får viktig erfaring og kunnskap som du kan ta med deg videre i studier og arbeidsliv.
 • Du får med deg attest og referanse

Hvilke krav stilles til vervet?

 • Du er student ved USN og har betalt semesteravgift
 • Du er opptatt av kvalitet i studiene og interesserer deg for undervisning og utdanning
 • Du er tilgjengelig for minst 4-5 møter i året og kan sette av forberedelsestid
 • Du setter deg godt inn i saker og er ikke redd for å si din mening
 • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
 • Reisekostnader dekkes av USN

Om suppleringsvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 13. august – 02. september. 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 08. september – 15. september. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 21.september. 


Valg i semestermøte finner sted 16-18. oktober.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv