Utvalg for utdanningskvalitet (UFU)

UFU
UFU møtes flere ganger i semesteret og ledes av viserektor

UFU jobber med utdanningskvalitet på USN og gir råd til ledelsen og styret i saker om som handler om studieprogrammene på USN.


Om suppleringsvalget 2019:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
For suppleringsvalget er dette 19. august - 15. september.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
For suppleringsvalget er dette 23. september - 6. oktober.

Resultatet av suppleringsvalget vil bli offentligjort i etter at valgstyret har behandlet resultatet.