Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget jobber med ansettelser
Tilsettingsutvalget jobber med ansettelser

Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger (TUF) har ansvar for saker vedrørende ansettelsesforholdet til forskere og undervisere. TUF fatter vedtak i saker om tilsetting, permisjoner, avskjed oppsigelse, suspensjon eller ordensstraff for undervisnings- og forskerstillinger. Utvalget består av personal- og organisasjonsdirektør, dekan ved det aktuelle fakultet, to ansatt representanter og en studentrepresentant.


Hvorfor stille til Tilsettingsutvalget?

  • Erfaring fra offentlige statlige ansettelsesprosesser
  • Kvalitetssikring av ansettelsesprosesser
  • Nettverk internt på USN
  • Du får attest

Hvilke krav stilles til vervet?

  • Du er student på USN og har betalt semesteravgift
  • Du har evnen til å sette deg inn i krevende og tunge saker av ulik karakter
  • Du er tilgjengelig for ett skypemøte i måneden, pluss forberedelse
  • Du evner å se flere sider av en sak og søker aktivt kunnskap for å ta vanskelige avgjørelser

Hvordan stiller jeg til valg?

  • Send inn kandidatskjema
  • Kandidater velges gjennom urnevalget i valgperioden

Om studentvalget 2020:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 6. januar - 2. februar.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 10-23. februar.
 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 28. februar.


Valg i semestermøte finner sted 21-22. mars.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!