Skikkethetsnemnda

Sykepleiere er under skikkethetsvurdering.
Studenter på lærerutdanning, helse og omsorgsutdanning som sykepleie er underlagt skikkethetsvurdering. Skikkethetssaker avgjøres i skikkethetsnemda.Illustrasjonsfoto: USN

Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.


Dette omfatter alle studenter innenfor USNs studier i helse- og sosialfagutdanningene og i lærerutdanningene. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering og saken skal behandles i skikkethetsnemnda som da gjør en vurdering. Nemnda er satt sammen av en leder, (dekan ved fakultetet for helse- og sosialfag), fagpersoner, ansatte og to studenter av ulike kjønn. Nemnda har taushetsplikt.

 

 

Mer om Skikkethetsnemda:

Les mer om skikkethetsnemnda ved USN
Forskrift om skikkethetsvurdering
Les sak om skikkethet i Khrono
 

Om suppleringsvalget 2019:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
For suppleringsvalget er dette 19. august - 15. september.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
For suppleringsvalget er dette 23. september - 6. oktober.

Resultatet av suppleringsvalget vil bli offentligjort i etter at valgstyret har behandlet resultatet.