Skikkethetsnemnda

Sykepleiere er under skikkethetsvurdering.
Studenter på lærerutdanning, helse og omsorgsutdanning som sykepleie er underlagt skikkethetsvurdering. Skikkethetssaker avgjøres i skikkethetsnemda.Illustrasjonsfoto: USN

Skikkethetsnemnda gjør vurderinger i saker om studenters egnethet til å arbeide nært med mennesker i sårbare situasjoner, også kalt skikkethetsvurdering.


Dette omfatter alle studenter innenfor USNs studier i helse- og sosialfagutdanningene og i lærerutdanningene. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering og saken skal behandles i skikkethetsnemnda som da gjør en vurdering. Nemnda er satt sammen av en leder, (dekan ved fakultetet for helse- og sosialfag), fagpersoner, ansatte og to studenter av ulike kjønn. Nemnda har taushetsplikt.

 

 

Mer om Skikkethetsnemda:

Les mer om skikkethetsnemnda ved USN
Forskrift om skikkethetsvurdering
Les sak om skikkethet i Khrono

Om studentvalget 2019:

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.

Klikk her for andre verv ved USN, SSN eller Studentdemokratiet.

Studentrepresentanter til dette vervet velges ved urnevalg. Når valget åpner vil ditt kandidatskjema bli offentligjort på valgsidene.MERK: Du må være student på et studiet under skikkethetsvurdering for å stille til dette vervet.

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Les utfyllende sak om studentvalget her
 

Viktige datoer:
Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2019 er dette 17. februar - 17. mars.
 
Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2019 er dette 25. mars - 7. april

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort i midten av april.

 
Merk at endringer kan forekomme. Sjekk SDSN.no ofte for oppdateringer.


Lykke til med valget!