Likestillings- og inkluderingsutvalget

LiU
LiU arbeider med mangfold og likestilling på USN

Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert.


Eksempler på saker:

  • Utarbeide strategier for mangfold og likestilling
  • Jobbe for at USN er likestilt på tvers av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering

Hvorfor stille til LIU: 

  • Muligheten til å delta i strategiprosesser 
  • Spille en viktig rolle i å legge til rette for et mangfoldig og likestilt læringsmiljø
  • Viktig erfaring og kunnskap å ta med seg videre i studier og arbeidsliv

Hvilke krav stilles til vervet?

  • Du er student ved USN og har betalt semesteravgift
  • Du er tilgjengelig for 1-2 møter i året og kan sette av forberedelsestid.
  • Du setter deg godt inn i saker og er ikke redd for å si din mening.
  • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
  • Reisekostnader dekkes av USN