Likestillings- og inkluderingsutvalget

LiU
LiU arbeider med mangfold og likestilling på USN

Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert.


Eksempler på saker:

  • Utarbeide strategier for mangfold og likestilling
  • Jobbe for at USN er likestilt på tvers av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering

Hvorfor stille til LIU: 

  • Muligheten til å delta i strategiprosesser 
  • Spille en viktig rolle i å legge til rette for et mangfoldig og likestilt læringsmiljø
  • Viktig erfaring og kunnskap å ta med seg videre i studier og arbeidsliv

Hvilke krav stilles til vervet?

  • Du er student ved USN og har betalt semesteravgift
  • Du er tilgjengelig for 1-2 møter i året og kan sette av forberedelsestid.
  • Du setter deg godt inn i saker og er ikke redd for å si din mening.
  • Du må påregne litt reisetid hvis møtet finner sted på et annet campus enn ditt eget
  • Reisekostnader dekkes av USN

Om suppleringsvalget 2020:

Les vervbeskrivelser til samtlige valg


Husk at ditt kandidatskjema blir offentligjort!
(Ikke studentnummer og telefonnummer)

 

Alle studenter med aktiv og gyldig studierett har stemmerett i studentvalget. Studenter med stemmerett kan også stille til valg.


Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
I 2020 er dette 13. august – 02. september. 

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
I 2020 er dette 08. september – 15. september. 

Resultatet av urnevalget vil bli offentligjort senest 21.september. 


Valg i semestermøte finner sted 16-18. oktober.

 

Merk at endringer kan forekomme.

Forkortelser:

AU= Arbeidsutvalget

KK= Kontrollkomiteen

VK= Valgkomiteen

SDSN= Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

SSN= Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

USN= Universitetet i Sørøst-Norge

Lykke til! Du er tøff!

 

SDSN verv