Likestillings- og inkluderingsutvalget

LiU
LiU arbeider med mangfold og likestilling på USN

Likestillings- og inkluderingsutvalget skal fremme mangfold og likestilling ved USN. Både ansatte og studenter er representert.


Om suppleringsvalget 2019:

Still til valg: Fyll ut kandidatskjema

Viktige datoer:

Nominasjonsperioden er tiden du kan stille til valg i SDSN.
For suppleringsvalget er dette 19. august - 15. september.

Stemmeperioden er tiden valget er åpent og du kan avgi din stemme.
For suppleringsvalget er dette 23. september - 6. oktober.

Resultatet av suppleringsvalget vil bli offentligjort i etter at valgstyret har behandlet resultatet.