• Valg»
  • Styrer, råd og utvalg på USN med studentrepresentanter

Still til valg på USN

studentmedlemmer
Det sitter studenter i alle beslutningsorgan ved USN. Bli en av dem!

Her kan du bli studentrepresentant i USN styret, Klagenemnda, Læringsmiljøutvalget, Utvalg for utdanningskvalitet, Skikkethetsnemnda, Tilsettingsutvalget, Likestillings- og inkluderingsutvalget.