Utleggsskjema

Campusleder Roy

Her finner du skjema for utlegg du har hatt i forbindelse med studentdemokratiets arbeid.


Informasjon om hvilke utlegg som dekkes av studentdemokratiet finnes i økonomireglementet:
 

 

§ 4 - Behandling av økonomiske saker

(1)    Refusjon av utgifter skal avtales med ansvarlig på forhånd.  
(2)    Refusjonskrav fremsatt uten tilfredsstillende dokumentasjon skal alltid avvises.
(3)    Studentdemokratiets midler kan ikke under noen omstendigheter brukes til:
⦁    Private utgifter
⦁    Private lån
⦁    Tiltak som ikke er vedtatt
⦁    Økonomisk støtte til andre foreninger eller tiltak som ikke har direkte tilknytning til Studentdemokratiets arbeid

(4)    Dersom representanter i Studentdemokratiet opplever press, hvor det gjøres forsøk på å påvirke avgjørelser i økonomisaker, vil kunne medføre at saken avvises.  

 

§ 5 - Reisegodtgjørelse  

(1)    Reisegodtgjørelse gjelder for samtlige som representerer Studentdemokratiet, samt for administrativt ansatte i Studentdemokratiet.  
(2)    Reiser skal foretas på billigst og mest hensiktsmessig måte.
(3)    Kjøregodtgjørelse refunderes etter statens satser ved bruk av egen bil. Passasjertillegg refunderes etter satsene i statens reiseregulativ. Kjøregodtgjørelse over 3,80kr per km er skattepliktig.
(4)    Taxi skal ikke brukes med mindre det er godkjent på forhånd.
(5)    Reiseutgifter refunderes etterskuddsvis. Sekretariatet kan bestille og betale reiser for tillitsvalgte etter godkjennelse.
(6)    Reiseregninger skal skrives på fastsatt skjema og sendes til Sekretariatet snarest, og senest én måned etter at reisen er avsluttet.  
(7)    Reiseutgiftene skal dokumenteres med kvitteringer dersom utgifter skal refunderes.