Tobias Kjellstrøm

Tobias Kjellstrøm
Tobias Kjellstrøm

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til klagenemnda fordi det er viktig å ivareta studentens rettigheter og sikre en rettferdig behandling. Universitetet har flere sikkerhets systemer for å passe på studentenes rettigheter og ivaretagelse og jeg ønsker å bidra til at disse systemene fungerer på en optimal måte. Jeg er dataingeniørstudent med en interesse for juss og juridiske prosesser. Jeg liker utfordringer og systematisk prosess behandling samtidig som man jobber med mennesker og derfor føler jeg at dette er noe som både jeg kan utvikle meg personlig under men samtidig bidra til å løfte for studentene ved USN. For å sitere Steve Jobs: “Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice.”

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har en sterk rettferdig sans og har alltid hjulpet personer som har hatt behov det å finne frem i regelverk og lovverk. Jeg har erfaring fra diverse frivillige verv som har bidratt til at jeg er en systematisk, rettferdig person som også innehar kompetansen til å se en sak fra flere sider.

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: kjelltobias@gmail.com