Tjenesteveier

Rektor Petter Aasen og kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud. Foto: USN

Tjenestevei betyr at man tar opp saker på riktig måte på riktig sted.