Tjenesteveier

Rektor Petter Aasen og kommunikasjonsdirektør Reidun Mangrud. Foto: USN

Tjenestevei betyr at man tar opp saker på riktig måte på riktig sted. På disse sidene kommer mer informasjon om hvordan man løfter saker til behandling og hvor og hvem de kan løftes med. Sidene er ikke ferdige.