Tina Tufte Holtsdalen

Tina Tufte Holtsdalen
Tina Tufte Holtsdalen

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg brenner for studiekvaliteten ved USN, og særs HiU. Som nett- og samlingsbasert student opplever jeg at jeg ikke bare kan bidra i å øke og sikre kvaliteten på studiene på campus, men også nettundervisning. Jeg ønsker at hver utdanning skal være kvalitetssikret, praksisnært og at studentene skal bli hørt i de ulike utdanningene.          

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

"Jeg går nå inn i mitt tredje år ved USN, og opplever at jeg har mye erfaring fra studiene, som tillitvalgt og som en del av SDSN. Jeg er en del av arbeidslivet samtidig som jeg er student, og jeg opplever at det vil kunne gi meg en god oversikt over hvilke kvaliteter studiene bør ha for å gjøre studentene klare og gode til sine yrker."   

Campus og fakultet: Notodden, HIU

Studie: Barnehagelærer, nett- og samlingsbasert

E-post: Tinath90@hotmail.com