Tina Holtsdalen

Tina Holtsdalen
Tina Holtsdalen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille fordi jeg tror dette vil være et givende og spennende verv, og at jeg har mye å tilføye i dette arbeidet.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har et stort engasjement for studie og studenter, jeg evner å se saker objektivt og jeg har en forståelse for juss og saksgangen. Samtidig er jeg veldig opptatt av rettferdighet i saksbehandlingen.

Engelsk tekst:

I want to run as a candidate for klagenemnda because I have a lot of passion for studentwork and fairness. I have an understanding of law and how cases work, and I am capable of seeing it objektive.

Campus og fakultet: Notodden, HIU

Studie: Barnehagelærer nett- og samlingsbasert

E-post: Tinath90@hotmail.com