Thérèse Verheyleweghen


Jeg har nå sittet i Arbeidsutvalget i snart ett år. Dette året har vært spennende, lærerikt og krevende med både opp- og nedturer, men mest av alt har det gitt mersmak! Da jeg gikk inn i vervet mitt var jeg ikke klar over hvor mye jobb det skulle bli, og spesielt ikke hvor mange forskjellige saker og situasjoner vi kom til å måtte behandle. Jeg føler selv at jeg har fått mye "kjøtt på beinet" som studentpolitiker som jeg vil bruke til å fortsette arbeidet for studentene våre. Den største utfordringen i vervet har vært at tiden ikke helt har strukket til for å bidra like mye jeg ønsket og samtidig være fulltidsstudent. Motivasjonen min er derfor virkelig på topp for å jobbe for studentene på fulltid. Det er mange grunner til at jeg ønsker å stille til valg. Én av dem er restruktureringen organisasjonen nå går igjennom. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge går en meget spennende fremtid i møte, og jeg ønsker å bidra til at denne overgangen vil gå så smidig som mulig. Det er viktig at det neste arbeidsutvalget består av noen som har kjennskap til prosessen og er klar for det arbeidet den medfører. Jeg er både klar og motivert til å gi organisasjonen det løftet den trenger. An annen grunn er at jeg ønsker å ivareta og videreføre det gode internasjonaliseringsarbeidet som har blitt igangsatt i løpet av perioden. Internasjonalisering har vært et stort fokus dette studieåret. Universitetet i Sørøst-Norge har satt ned en satsning på å bli et internasjonalt universitet, Utdanningsdepartementet har ønske om større internasjonal mobilitet og vi i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har jobbet aktivt med å sette internasjonal studentpolitikk i fokus i året jeg har sittet i arbeidsutvalget. Jeg brenner for internasjonalisering og er veldig glad og ydmyk for det gode samarbeidet organisasjonen har fått med både USNs internasjonale seksjon og studentdemokratier utenfor Norge. Internasjonaliseringspolitikken vi har drevet i år har lagt grunnsteinen for samarbeid i mange år fremover. Dette er samarbeid jeg som internasjonalt ansvarlig verdsetter høyt, og som jeg virkelig ønsker å videreføre. Med den nye strukturen har arbeidsoppgaver blitt fordelt litt annerledes, og det vil ikke lenger være noen som er ansvarlig for internasjonalisering spesifikt. For meg er det da ekstra viktig at de internasjonale studentene fortsatt blir ivaretatt og at internasjonaliseringssaker blir fulgt opp. Vi kan fortsatt utvikle oss på mange områder, internasjonalisering er ett av de som jeg brenner spesielt for. Jeg ønsker å fortsette i arbeidsutvalget også for å se til at dette skjer. Én ny stilling som har blitt opprettet som følge av restruktureringen er "kommunikasjonsansvarlig" i campusstyret. Nå som organisasjonen vår skal stå frem i et nytt lys, er det viktig at vi fokuserer på at studentene kjenner til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Jeg synes at det er tidsriktig og veldig spennende at vi nå skal ha kommunikasjonsansvarlige. Det betyr at vi kan sette inn et støt for synligheten til organisasjonen. Personlig tror jeg dette synlighetsarbeidet vil være noe av det viktigste arbeidet som blir gjort i det vi skal bygge opp et nytt og sterkere fundament for organisasjonen. Det er nå vi har sjansen, og jeg har lyst til å ta den!

 

Året i arbeidsutvalget har vært en utrolig øyeåpner for meg som studentpolitiker, og ikke minst, for meg som person. Faktisk har jeg fått mange tilbakemeldinger på at jeg har hatt en enorm personlig utvikling i takt økningen i arbeidsoppgaver og ansvar. Det er både hyggelig og det gir meg


motivasjonen og kraften til å be om organisasjonens tillit for et nytt år i arbeidsutvalget. Jeg liker å ta ansvar, og har i mange situasjoner tatt steget opp et nivå eller to for å sikre best mulig gjennomføring av en oppgave. For eksempel hadde jeg aldri trodd at jeg kom til å jobbe med organisasjonens økonomi da jeg ble valgt til internasjonalt ansvarlig. Men da studentleder ble sykmeldt og dette sammenfalt med budsjettgjennomgangen, falt det meg helt naturlig å tilby min hjelp. Det var på dette tidspunktet jeg virkelig forstod hvor viktig samarbeid om arbeidsoppgavene er, og at ingen oppgaver er låst til en posisjon eller et verv. Selvfølgelig, om man har kompetanse på et spesifikt felt, som i mitt tilfelle var økonomi, er det ikke bare mulig, men også riktig at man hjelper til. På denne måten kunne vi sikre at oppgaven fortsatt ble utført med høy kvalitet. Etter dette punktet ble det mye lettere for meg å ta på meg arbeidsoppgaver som ikke bare hadde med internasjonalisering å gjøre. Med dette økte også motivasjonen og engasjementet mitt kraftig - jeg fikk endelig følelsen av å kunne bidra til noe verdifullt! Som person er jeg ærlig og rettferdig, og jeg er hardtarbeidende. Jeg liker å få ting gjort, men det viktigste er at kvaliteten er høy. Enkelte oppgaver krever rask behandling og enkelte krever mye mer arbeid. Jeg er god til å bedømme dette og klarer alltid å levere et resultat jeg er fornøyd med. Jeg vil anvende disse egenskapene til å bygge et sterkt fundament for en organisasjon som skal leve i mange år fremover, med et godt verdisett i bunn. Jeg har noen års erfaring fra organisasjonen som klassetillitsvalgt, internasjonalt ansvarlig i campusstyret, og nå arbeidsutvalget. Ut over dette har jeg en del organisasjonserfaring fra styreverv i andre studentorganisasjoner, USNs styringsgruppe for Fairtrade og lederstillinger for flere festivaler. Fra festivalene ønsker jeg å ta med meg både markedsførings- og promoteringsteknikker til å utvikle en synligere organisasjon, og erfaringer fra mine stillinger som Frivilligansvarlig i møte med studentmassen. Med denne perioden i arbeidsutvalget har jeg virkelig fått kjent på kroppen hva som kreves for å sitte i arbeidsutvalget, og jeg er sikker på at jeg klarer å relatere selv med en reduksjon av arbeidsutvalget. Jeg har utviklet meg som menneske, knyttet nye bekjentskaper og tilegnet meg mange nye erfaringer, men jeg føler ikke at jeg har nådd helt opp til mitt potensiale. Jeg kjenner organisasjonen og menneskene den representerer godt, og jeg er klar for å følge utviklingen videre. Å jobbe for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge vil være min aller høyeste prioritet, og jeg vil bruke min erfaring og kompetanse til å jobbe aktivt for å skape en synlig organisasjon med mye god studentpolitikk!

 

 

 

Studiested: Drammen, Handelshøyskolen
Studiet: Økonomi og ledelse

Epost: therese.verheyleweghen@yahoo.no