William Michael Anthony Riedlinger

William Michael Anthony Riedlinger
William Michael Anthony Riedlinger

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg vil stille til valg for å fortsette det arbeidet jeg har begynt med dette året. Jeg vil sikre at studentene på Rauland har en representant som bryr seg og jobber hardt for at de skal jeg en trygg og trivelig hverdag

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har vært campusleder på Rauland siden november og kjenner systemet og saksgangen. Jeg har jobbet hardt for at studentene kan ha en god studiehverdag selv om korona påvirker mye.

 

Engelsk tekst:

Having already been Campus Leader for several months, and Vice Leader before that I understand the system we have in place in SDSN and have been working hard to ensure our students have every opportunity to prosper even though corona has changed a lot of things

Campus og fakultet: Rauland, HIU

Studie: Folkekunst

E-post: willriedlinger@gmail.com