Vil du være studentenes superhelt?

Medlemmene i valgkomitéen Therese, Even, Stian, Reidar og Eton vil gjerne at du stiller til valg!
Medlemmene i valgkomitéen Therese, Even, Stian, Reidar og Eton vil gjerne at du stiller til valg!

Sitter du med et engasjement for videreutvikling og har et nysgjerrig sinn? Her har du sjansen til å vise hva du er god for. Du har nå en unik mulighet til å være med på å påvirke studenthverdagen for årets og fremtidens studenter, og selv videreutvikle verdifulle ferdigheter som gjør at du skiller deg ut når du senere skal ut i arbeidslivet.

Med over 18.000 studenter på USN er det ingen tvil om at de riktige kandidatene finnes der ute. Vi vet at det er studenter som har et stort potensial og vi oppfordrer alle til å snakke med sine nærmeste eller medstudenter om man er usikker på egnethet. Det er ofte slik at vi trenger å høre at andre stoler på oss, før vi stoler på oss selv. Samtidig er det viktig å motivere andre til å stille.  
Det er svært viktig for studentene at de som er engasjerte, nysgjerrige og interesserte i å bidra til en bedre studenthverdag stiller til valg til studentdemokratiet og samskipnadens styre. Det stilles ikke krav til forkunnskaper - opplæring gis!   

Utviklingspotensial valgkomiteen ser etter som korrelerer og støtter ledelseskompetanse: 

Nysgjerrighet 

Naturlig evne å søke etter nye erfaringer, kunnskap, samt ærlige tilbakemeldinger og en åpenhet for læring og endring 

Innsikt 

Evnen til å fange opp og forstå informasjon som foreslår nye muligheter. 

Engasjement 

Beherske bruken av følelser og logikk til å kommunisere en overbevisende visjon og få kontakt med mennesker. 

Motivasjon 

En voldsom forpliktelse til å utmerke seg i jakten på uselviske mål. 

Besluttsomhet 

Ressursene og styrken til å kjempe mot vanskelige mål på tross av utfordringer, og å kunne komme seg på banen igjen etter motgang. 

- Fernández-Aráoz, C, 2017, “Turning Potential into Success: The Missing Link in Leadership Development”.

 

Det nye året har nettopp begynt og nominasjonsperioden for studieåret 2021/2022 er nå i gang. Studentdemokratiet i Sørøst-Norge har valgt Therese, Stian, Even, Reidar og Eton til å sitte i valgkomiteen i år.  

  • Therese (32), leder i valgkomiteen, tar en bachelorgrad i økonomi og ledelse og er nå på siste året med en spesialisering i kompetanseledelse på campus Ringerike. Hun har erfaring med både rekruttering, opplæring og utvikling etter å ha jobbet i 10 år som leder i Retail bransjen.  
  • Stian (34) tar en bachelor i økonomi og ledelse ved campus Vestfold. Han har 13 års pedagogisk erfaring og har sittet som verneombudsleder i et av landets største barnehager med 400 barn og 120 ansatte. Han har bred erfaring innen teamarbeid, videreutvikling og fremtidsrettet arbeid og sitter i dag som styreleder i et boligsameie i Tønsberg. 
  • Even (21) er en sørlending som nå går første året på grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn i Drammen. Ved siden av det er han kulltillitsvalgt og studentrådleder for HIU i Drammen, det er fordi han liker å jobbe sammen med mennesker. Han har tidligere vært med i flere organisasjoner. Det han gleder seg til er å finne de beste kandidatene og håper mange søker. 
  • Reidar (39) tar en bachelor i økonomi og ledelse og er tidligere utdannet befal og offiser i Sjøforsvaret. Før han begynte på USN har han jobbet de siste 14 årene i Horeca-bransjen, med de fleste årene i ulike stillinger på mellomledernivå. Han har derfor jobbet med svært mange mennesker i ulike team. Sitter i dag som studentrådsleder for Handelshøyskolen i Vestfold, og var i fjor kulltillitsvalgt. 
  • Eton (42) tar en mastergrad i Systems Engineering with Embedded Systems i Kongsberg. Han har en bred erfaring fra ledelse og politikk. Han har vært leder av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge i 2017-2018 og var fjorårets valgkomite leder. Eton har vært medlem i styret til samskipnaden og sitter i dag i styret til USN. 

Valgkomiteens oppgave 

Valgkomiteens oppgave er å intervjue søkere til arbeidsutvalget, styret til samskipnaden og kontrollkomite. Valgkomiteen leverer så en skriftlig innstilling til semestermøtet som består av alle medlemmene i de åtte campusstyrene ved USN.  
Meningen med en innstilling er å forenkle jobben for de som sitter i semestermøtet. I stedet for at 48 mennesker skal bli kjent med alle som stiller til valg, har vi en valgkomite som kan gi kandidatene en lik vurdering. På semestermøtet har alle kandidatene en mulighet til å presentere seg. Til slutt stemmer deltakerne på semestermøtet. 

Det som først og fremst vil veilede komiteens vurdering er studentenes og organisasjonenes behov. I prosessen vil kandidatene bli tilsendt en skriftlig oppgave før innkallelse til intervju. Kandidatenes personlige egenskaper, kompetanse og utviklingspotensial vil bli vurdert. Sammen med det vil komiteen se på hvordan ulike kandidater passer sammen.  
 
Valgkomitéen forholder seg kun til de som har sendt inn søknader innen fristen og er et nøytralt organ av studentdemokratiet. 
 

Søk i dag og gjør en forskjell! 

Don’t be shy, be a rock star!