Solveig Marie Behsert Kvakkestad

Solveig Marie Behsert Kvakkestad
Solveig Marie Behsert Kvakkestad

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å sitte i klagenemda, fordi jeg ønsker å gjøre en forskjell for studentene. Det å kunne representere studenter som står i en vanskelig situasjon, er viktig både for enkeltindividet, men også alle studenter som kan komme i en slik situasjon.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har erfaring både fra andre verv på skolen og vært nesteleder i en linjeforening på Bakkenteigen. Politisk erfaring har jeg hatt siden jeg var 17 år, da jeg satt i to utvalg, og vara i kommunestyret i Ski kommune (Som i dag er Nordre Follo). Som den yngste personen som noen gang har sittet med et verv i Ski kommune, har jeg lært masse om hvordan en skal håndtere dokumenter og representere et parti, selv om en kan være uenig med partiets ståsted. Derfor tror jeg at min erfaring kan hjelpe studenter til å fremme sin side av saken. Jeg studerer til å bli lærer, og har god erfaring med å finne løsninger. Så i korte trekk ønsker jeg å finne kompromisser som gagner studenten.

Engelsk tekst:

I want to make a difference for the students. Being able to represent students who are in a difficult situation is important both for the individual, but also for all students who may find themselves in similar a situation. I have experience both from other positions at the school. I have had political experience since I was 17 years old, when I sat on two committees, and served on the municipal council in Ski municipality (which today is Nordre Follo). As the youngest person who has ever held a position in Ski municipality, I have learned a lot about how to handle documents and represent a party, even if one may disagree with the party's position. Therefore, I believe that my experience can help students to advance their side of the issue. I am studying to become a teacher, and have good experience in finding solutions. So in short, I want to find compromises that benefit the student.

Campus og fakultet: Vestfold,

Studie: Historie

E-post: solveig.97@live.no