Runar Eknes Paulsen

Runar Eknes Paulsen
Runar Eknes Paulsen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker at klagenemda skal være en prosess som er rettferdig for alle studentene. Hver sak skal gås gjennom nøye, og alle skal bli hørt.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg mener at mine egenskaper passer fint inn i dette vervet. Rettferdighet er noe jeg verdsetter høyt og kjempet for at alle blir hørt. Samarbeid er noe som passer meg bra, og i et godt samarbeid kan vi finner gode løsninger. Mitt studie på Campus Ringeriket er Forretningsjus, noe som kan komme godt med innenfor dette vervet.

Engelsk tekst:

I want the board og appeal to be a process that is fair to all students. Every case should be reviewed carefully, and everyone should be heard.
I believe that my qualities fit nicely into this position. Justice is something I value highly and the fight for everyone to be heard. Collaboration is something that suits me well, and in a good collaboration we can find good solutions. My study at Campus Ringeriket is Business Law, which can come in handy within this position.

Campus og fakultet: Ringerike, HH

Studie: Forretningsjus og økonomi

E-post: Ranur12@live.no