- Og studentvalget 2021 er i gang!

Karoline Lie FOTO

Kjære student,

Først og fremst vil jeg ønske deg et riktig godt nytt år. Jeg håper du har hatt muligheten til å senke skuldrene litt i jula og er klar for et nytt semester. Selv om ikke starten blir helt slik som vi ønsket at den skulle bli. Vi ser igjen at regjeringen nedprioriterer oss studenter, men vi jobber på sammen med studentdemokratiene i hele Norge med Norsk studentorganisasjon i spissen for at vi skal få til de beste løsningene. Hittil har vi vært heldige på USN der vi sitter direkte i beredskapsledelsen, gir råd til avgjørelsene som tas og blir lyttet til av universitetet. Men det hjelper lite på lommeboka og stresset når ikke de nasjonale føringene og ordningene følger etter på samme måte. Rektor uttrykker sin bekymring for hvordan situasjonen påvirker både læringsutbyttet og læringsmiljøet for studentene. Og det er her dere kommer inn. Vi trenger at dere er på og gir oss tilbakemeldinger på hvordan vi kan hjelpe. Kanskje er det nettopp du som sitter med løsningen for hvordan dere kan få forelesningene i emnene deres til å fungere enda bedre for studentene. Har du innspill eller tilbakemeldinger som du ønsker at vi i arbeidsutvalget skal vite om, eller noen i campusstyrene, kan du bruke dette nettskjemaet så skal vi ta kontakt med deg: https://nettskjema.no/a/172900

 

Men over til hovedgrunnen for hvorfor jeg skriver dette. Som du nettopp leste over er vi i direkte kontakt med USN flere ganger i uken for å jobbe frem de gode løsningene for studentene på USN. Det tar tid å få gjennom endringer, men det nytter! Du fikk kanskje med deg at alle som kommer til Norge må sitte 10 dager på karantenehotell? Dette gjelder også for alle internasjonale studenter som kommer til USN. Utgiften for dette oppholdet er på totalt 5000,- per student. Dette er en utgift staten påfører studentene og som de ofte ikke har økonomi til å dekke selv. Kunne du lett betalt en uforutsett regning på 5000 kroner ute at det gikk ut over din økonomi? SDSN sendte derfor et krav til USN om at de måtte dekke denne kostnaden og var spente på svaret. Men rektor takket for innspillet og sa at de selvfølgelig skulle dekke den kostnaden. Og universiteter i Norge fulgte etter. Dette var kanskje et lite eksempel, men det at vi sendte denne mailen til USN betydde mye for disse studentene. Så det jeg prøver å si er: din stemme teller, og du kan gjøre en forskjell:

 

Nå er alle stillinger i Studentdemokratiet på valg

Dette betyr studentrådsledere for fakultetene, campusstyrene, studenter i råd og utvalg på USN, styrerepresentanter i Studentsamskipnadsstyret og tre studenter på fulltid til Studentdemokratiets arbeidsutvalg. DU har nå sjansen til å være med, stille til valg og være en av de personene som fremmer studentenes stemme på USN:

 

CAMPUSSTYRET:

  • Kunne du tenke deg å ha et større ansvar for studentene på hele fakultetet på campusen du studerer og koordinere og støtte de kulltillitsvalgte i deres arbeid? Still som studentrådsleder!
  • Ønsker du å ta et større ansvar for studentene på din campus og koordinere studentdemokratiarbeidet på campusen og ved USN? Still som campusleder!
  • Ønsker du å jobbe for å bedre samarbeidet mellom studentorganisasjonene på campus og syntes du bærekraft er et spennende tema for fremtidens studenter? Still som nestleder på campus!
  • Vil du jobbe for at læringsmiljøet både på campus og på USN skal bli bedre og bidra til å arrangere arrangementer for studentene på campus? Still som læringsmiljøansvarlig!
  • Synes du at kommunikasjon er gøy og ønsker du å bidra til å fremme Studentdemokratiets stemme på campus? Still som kommunikasjonsansvarlig!

 

FULLTIDSVERV VED USN:

 

STUDENTREPRESENTANT I STYRER, RÅD OG UTVALG:

 

Du kan lese mer om valget, frister og finner kandidatskjema her:  https://www.sdsn.no/forsiden/still-til-studentvalg-article235054-28144.html

 

Onsdag 20.01 kl. 14:30 arrangeres det er nettmøte der du kan komme og stille spørsmål og få svar om valget og de ulike vervene:

Topic: SDSN svarer på dine spørsmål
Time: Jan 20, 2021 02:30 PM Oslo

Join Zoom Meeting https://us04web.zoom.us/j/74492178509?pwd=djJ0RW5vMVlFMy9MZUdqUGM2R0JRQT09

Meeting ID: 744 9217 8509
Passcode: a5TQqh

 

Tips gjerne andre engasjerte studenter som du tenker kan gjøre en god jobb som studentrepresentant og tillitsvalgt for studentene ved USN.

 

Lykke til og godt valg!

 

Med vennlig hilsen

Karoline Lie FOTO

Studentleder Karoline Lie

 

Karoline Lie