Linda Marie Morseth

Linda Marie Morseth
Linda Marie Morseth

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Å være involvert i studentmiljøet er viktig for meg. Det er viktig at det skjer noe, og at interessene for studentene ivaretas. Skape et trygt og godt miljø å studere i er essensen for å nå gode resultater. Følelsen av å ha tilhørighet til studiestedet og utvikle et nettverk er viktig for å mestre studielivet som kan være hardt. Hverdagen for hver enkelt student blir lettere når vi trives.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg mener jeg er egnet til vervet for jeg møter og snakker med studentene på tvers. Lytter og observerer, og er engasjert i det som skjer rundt oss. Har erfaring med organisatorisk arbeid fra før og som tillitsvalgt. Håper med min erfaring og engasjement i studentmiljøet kan være med på å jobbe for et godt læringsmiljø som studentrepresentant. Så vil jeg arbeide for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø for oss studenter.

Campus og fakultet: Kongsberg

Studie: Kybernetikk og elektronikk

E-post: linda.m.mors.1@gmail.com