Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen hjelper SDSN med å holde styr på vedtekter og regler.
Kontrollkomiteen hjelper SDSN med å holde styr på vedtekter og regler.

Kontrollkomiteen har ansvar for at alt går riktig for seg i studentdemokratiet i forhold til gjeldene lover, vedtekter og øvrig styringsdokumenter. Vervet er ettårig og komiteen har tre medlemmer.

Hvorfor skal jeg stille til kontrollkomiteen?

 • Svært god erfaring med vedtekter, lovverk og organisatoriske prosesser som er nyttig for senere arbeidsliv.
 • Gjøre en viktig jobb for å sikre et velfungerende studentdemokrati
 • Muligheten til å bli kjent medstudenter fra flere ulike campus og studieretninger.
 • Attest fra studentdemokratiet.

Hvilke krav stilles?

 • Du er flink med mennesker og god til å kommunisere.
 • Du er god til å sette deg inn i kompliserte regelverk, vedtekter og lovverk.
 • Du er god på organisasjon, møtevirksomhet og konflikthåndtering.
 • Vervet er frivillig og du må sette av en del arbeidstid utenom studiene.
 • Reisetid til ulike campus må påberegnes. Kostnader dekkes. 

Eksempler på saker:

 • Delta på møter i studentdemokratiet.
 • Foreslå korrekt saksbehandling i forhold til gjeldene styringsdokumenter
 • Ha oversikt over voteringer og valg og se til at disse går riktig for seg.