Sara Halima Wang

Sara Halima Wang
Sara Halima Wang

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Sara Halima Habib Wang

Campus og fakultet: 

Bø, HIU, søker til Notodden, HIU

Studie: 

Kulturledelse, søker til Design i nye medier

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Det faglige og verdien av det faglige ved USN er viktig, i mine øyne på lik linje som studentvelferden. Studenten skal trives på campus i timen og etter timen. Derfor er det viktig å kontinuerlig arbeide for tilstrekkelig læring og at studentene oppnår et relevant læringsutbytte for arbeidslivet vi skal ut i. Kvaliteten på det faglige på USN må være god og i utvalget ønsker jeg å bruke min stemme som student for å kunne videreutvikle dette arbeidet. Etter ett år med å ha arbeidet med studentpolitikk på heltid, til sommeren, er jeg motivert til å arbeide i et råd blant andre råd ved USN, som gjør et viktig arbeid.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg anser meg selv som egnet for dette vervet grunnet utdanningen min i kulturledelse og erfaringen min av å ha arbeidet i arbeidsutvalget i SDSN i ett år nå til sommeren.

 

Engelsk tekst:

The academics and the value of the academics at USN are important, in my eyes on the same level as student welfare. The student must feel comfortable on campus during class and after class. Therefore, it is important to continuously work for adequate learning and that the students achieve a relevant learning outcome for the working life we ​​will enter. The quality of the academics at USN must be good and in the committee I want to use my voice as a student to be able to further develop this work . After a year of working with student politics full-time, until the summer, I am motivated to work in a council among others councils at USN, who do important work. I consider myself suitable for this position due to my education in cultural management and my experience of having worked in the working committee in SDSN for one year now until the summer.