Rose Jahanfarah

Rose Jahanfarah
Rose Jahanfarah

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Rose Jahanfarah

Campus og fakultet: 

Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: 

Jus

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å sitte i universitetsstyret fordi jeg vet hvor viktig beslutningene som tas på øverste nivå er. Etter nærmest 5 år som USN student på campus Drammen, Bakkenteigen og Ringerike, har jeg merket ringeffektene avgjørelsene har på hverdagen til studentene og ansatte på universitetet.

Universitetet har mange mål og ambisjoner, og enda flere prosjektgrupper og utvalg som jobber for å oppnå disse målene. Denne ordningen har oppnådd «flere kokker mere søl»-nivået der både studenter og ansatte blir negativt påvirket i den byråkratiske jungelen. Min største prioriteringssak er samordning og effektiviseringen av disse gruppene.

Dette bidrar til frigjøring av ressurser som kan fokuseres på bl.a. studenters trivsel med utgangspunkt i studiebarometeret, markedsføring til kommende studenter og bedrifter ved forbedring av USNs eksterne image ifht. andre norske universiteter.

Nå som vi har fått en ny rektor, er det en gyllen mulighet for oss som universitet til å gjøre de strukturelle endringene som kreves for å være rusta til å konkurrere med de store universitetene i Norge, og internasjonalt. USN har enormt stort potensiale, og jeg mener at jeg kan være studentstemmen som kan gjøre de endringene som kreves for å gå i riktig retning for studenter, ansatte og næringslivet.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg har erfaring fra nesten alle seksjoner ved universitet gjennom studentarbeid og frivillige verv. Jeg har vært en del av SDSN i 3år som kulltillitsvalgt, programutvalgsrepresentant, campusstyret, fakultetsstyret og 1. vara til USN styret. Jeg har hatt verv som nestleder av studentsamfunnet i Drammen, Leder av kommunalt studentråd i Drammen, Nestleder av fadderstyret i Drammen, Nestleder for Jusforeningen ved USN, Nestleder av LO-studenter Ringerike og prosjektleder av Karrieredagen i Drammen. Jeg har også jobbet som studentassistent ved internasjonalseksjon og Institutt for industeriell økonomi, strategi og statsvitenskap.

Gjennom alle mine verv har jeg lært meg å lese sakspapirer nøye, tenke fremtidsrettet og si ifra, kreve og ikke minst stille de riktige spørsmålene på vegne av studentene.

Av mine mange verv har jeg merket hvor stor betydning avgjørelsene USN styret tar påvirker oss på «bunnen» og det er den største drivkraften for meg å stille som studentrepresentant.

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart