Tommy Brask Jensen

Tommy Brask Jensen
Tommy Brask Jensen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Som student ved USN, og siden jeg har fungert i sentralt verv i SDSN har jeg fått innblikk i mange prosesser på forskjellige nivåer ved USN. Prosesser som fungerer bra, men óg prosesser som ikke fungerer like bra som kanskje USN selv ønsker. Jeg brenner på generelt grunnlag for kvalitet, i alle ledd, som til slutt sørger for et kvalitetsprodukt. Når kvalitetsproduktet som ferdigproduseres består av mennesker som i forskjellige stadier av livet sitt ønsker å utdanne seg, er det avgjørende at USN oppfyller sine uttalte visjoner - samt plikter. Muligheten til å kunne være med å sørge for at studenter får oppfylt sitt ønske om best mulig kvalitet i studiene sine ved USN, samt muligheten til å kunne være med på å utvikle USN til å bli et enda bedre universitet enn hva der er i dag - til fordel for studentene, inspirerer meg veldig.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg er analytisk, kritisk og reflekterende. Har innsikt i økonomi, og en god forståelse for organisasjonsmekanismer og synergier, samt mennesker. Samtidig evner jeg å prioritere/se etter hva som er til det beste for kvaliteten, for studenten og universitetet - selv om det kanskje ikke er det som til enhver tid maksimerer profitt rent økonomisk i excelarket.

Engelsk tekst:

Why I want to run for the position:

As a student at USN, and since I have worked in a central position in SDSN, I have gained insight into many processes at different levels at USN. Processes that work well, but also processes that do not work as well as maybe USN itself wants. I am passionate about a general basis for quality, at all levels, which ultimately ensures a quality product. When the end-product at USN is made up of people, who at different stages of their lives want to educate themselves, it is crucial that USN fulfills its stated visions - as well as duties. The opportunity to be able to help ensure that students obtain the best possible quality in their studies at USN, as well as the opportunity to be able to help develop USN to become an even better university than what it is today - for the benefit of the students, inspires me greatly.

Why im suited:
I am analytical, critical and reflective. Has insight into economics, and a good understanding of organizational mechanisms and synergies, as well as people. At the same time, I am able to prioritize / look for what is best for the student, for the quality, and the university - even though it may not be what maximizes profit financially in the excel sheet at all times.

 

Campus og fakultet: Porsgrunn, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Studie: Bachelor Vernepleie

E-post: Tommybrask@hotmail.com