Chalak Kadri

Chalak Kadri
Chalak Kadri

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil engasjere meg og påvirke studentenes studiehverdag. Jeg har lyst til å bidra til at studentene ved USN, skal oppleve at stemmene deres blir hørt. Jeg mener at det er viktig å sette studentenes behov og utfordringer i fokus i universitetsstyret. Jeg er opptatt av at både de som studerer i dag, men også de som kommer til USN fremover, skal ha det best mulig.

Korona-pandemien har vist at studentene er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet mtp. studiehverdagen, helsen og ikke minst økonomien. Dette er en felles utfordring vi alle studenter på USN bør bry oss om, og denne utfordringen løser vi studenter best sammen. Av den grunn vil jeg være studentenes stemme i universitetsstyre for å fremme studentenes interesser.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har allerede sittet litt under to semester i styret til SSN og har lært mye om studentenes behov og utfordringer, og dette har gjort at jeg har blitt mer bevisst på rollen min som studentrepresentant. Gjennom god erfaring fra vervet som studentrepresentant i SSN har jeg gode forutsetninger til å fungere i vervet som studentrepresentant i universitetsstyret, og ikke minst å se hva konsekvensen av beslutninger vil være for studenter.

Campus og fakultet: Ringerike, HH

Studie: Jus

E-post: chalakkadri@gmail.com