Yngvild Kristensen

Yngvild Kristensen
Yngvild Kristensen

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å bidra til at studenter skal være representert og ha en stemme i saker som angår studiehverdagen deres. God kommunikasjon mellom studenter og USN kommer alle til gode.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg har tidligere studert ved UiB og Nord Universitetet, og har hatt ulike verv i studentorganisasjoner. Jeg har også hatt ledende stillinger i organisasjoner gjennom 7 år.
Organisasjonsarbeid et klart interessefelt og jeg ønsker å bidra strategisk til å løfte frem studenters hverdag.

Campus og fakultet: Kongsberg

Studie: Økonomi og ledelse

E-post: yngvild.k@gmail.com