Tina Tufte Holtsdalen

Tina Tufte Holtsdalen
Tina Tufte Holtsdalen

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Jeg ønsker å stille til valg for å kunne videre representere studentene og deres behov, krav og forventninger i USN sitt arbeid.

Jeg stiller fordi dette virker som et spennende og lærerikt verv, samtidig som det vil utfordre evner til å lese dokumenter, sette seg inn i saker og kunne se helheten - noe jeg mener jeg har evne til.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg egner meg til dette vervet fordi jeg har erfaring fra flere studentrelaterte verv og har en god formening om hva studentene mener og forventer. Jeg har stor arbeidskapasitet, trives med dokumenter og saker, og er ikke redd for å kjempe studentene sin sak hvor det blir nødvendig. Jeg ønsker at USN skal bli et best mulig universitet for alle studenter ved våre campus.

Engelsk tekst:

I want to be a board representative because I think this seems like a exciting and educational position, that will challenge your ability to see the studentmass and the university as a whole. I mean that I have the capacity to do so.

I have experience from several student positions, which gives me good insight in what the student need, demands and expects from USN. I thrive with documents and cases, and I am not scared to fight for the student voice where it is needed.

Campus og fakultet: Notodden, HIU

Studie: Barnehagelærer

E-post: Tinath90@hotmail.com