Kamilla Mathea Mogstad

Kamilla Mathea Mogstad
Kamilla Mathea Mogstad

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Nå har jeg sittet i styret siden november 2019, og jeg ønsker å fortsette fordi jeg er genuint interessert i studentstemmen på vårt universitet! Helt ærlig har det tatt litt tid før jeg har kommet inn i det, men for en læringskurve det har vært! For meg er det viktig at studentene får brukt de rettighetene de har, påvirker der de kan, blir brukt som en ressurs og blir hørt i de sakene som er viktig for oss. Jeg ønsker gjenvalg for å kunne gjøre en enda bedre jobb enn tidligere, bli enda bedre kjent med SDSN for å tale studentenes sak og utvikle meg selv videre i dette flotte styrevervet. Jeg har lyst til å holde på, styrke og utnytte den stemmen vi studenter har rett inn mot universitetet.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Fra tiden jeg har hatt vervet, kjenner jeg på en enorm utvikling av meg selv fra da jeg startet, til nå. Det er et stort verv som krever mye. Nå vet jeg hva jeg går til, og er dødsklar for å ta rollen til nye høyder. Verv og forpliktelser er ikke nytt for meg, for det beste jeg vet er å engasjere meg, er nå i mitt 7. år som engasjert elev/student. Jeg har lyst til å lære mer, og påvirke enda litt mer i et av de mest lærerike, utfordrende og spennende styrevervene jeg har hatt hittil. Jeg ønsker å bidra, være ekte, ærlig og sett på som en ressurs. Vi skal ha et klart talerør inn mot univeristetet!

Campus og fakultet: Porsgrunn, HS

Studie: Sykepleie

E-post: km-mogstad@live.no