Robin André Holen

Styremedlem og styreleder

 

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Robin André Holen

Campus og fakultet: 

Vestfold / Bakkenteigen

Studie: 

Elektronikkingeniør

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg mener rollene i SDSN er veldig viktig for at vi skal ha en måte å gi tilbakemelding på utdanning og ting vi er fornøyde / misfornøyde med, og rollen som studentråds leder er kritisk for å opprettholde dette. Denne rollen er også en kritisk link mellom ansatte og studenter, som gjør alt dette mulig.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg har hatt tidligere erfaringer om hvordan man kan styre møter og delegere saker. Jeg er også veldig engasjert i å kunne hjelpe med å gjøre endring på ting våre studenter ikke er fornøyde med, slik at det blir en forbedring på alt.

 

Engelsk tekst:

Hello, I am a 19-year-old engineering student at USN, studying at the Bakkenteigen campus. My specialization within engineering is electronics, particularly focusing on micro- and nano-electronics. Currently in my first year, I began my second semester in January 2024. Alongside my studies, I am actively engaged in campus life and am running for the position of student council leader. I am a very open person, committed to fostering open dialogue and representing the interests of my fellow students. I believe that as student council leader, I can contribute to enhancing our campus community and addressing any concerns or issues that arise. Please feel free to reach out to me with any questions or ideas you may have as i am always open to make our campus even better :)