Nils Herman Lien Håre

Nils Herman Lien Håre
Nils Herman Lien Håre

Styremedlem

 

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Nils Herman Lien Håre

Campus og fakultet: 

Geilo - HH

Studie: 

Årsstudium i Bedriftsøkonomi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg er enda motivert for å gjøre en innsats i samskipnaden, og jeg sitter enda med mye kunnskap og erfaring rundt SSN og SDSN som jeg tror begge parter tjener på.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg har 2 års erfaring med styret fra før av, det siste som leder. I tillegg så har jeg lang fartstid som studenttillitsvalgt i lokale og nasjonale verv.

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart