Kristoffer Sletvik

Kristoffer Sletvik
Kristoffer Sletvik

Styremedlem og styreleder

 

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Kristoffer Sletvik

Campus og fakultet: 

Porsgrunn ,Tnm

Studie: 

Kjemi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å bidra til et bedre student miljl igjennom aktiv arbeide med skipnaden .

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Derfor jeg egner meg i dette ververt er grunnet er en er driver en som kjøre ting fram over. Ønsker å gi studentetene en stemme inn mot skipnaden. Skal ta en aktiv rolle mot å få studenters munner mot skipnaden.

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart