Jon Listog Leiulfsrud

Jon Listog Leiulfsrud
Jon Listog Leiulfsrud

Styremedlem

 

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Jon Listog Leiulfsrud

Campus og fakultet: 

Porsgrunn, TNM

Studie: 

Byggingeniør

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg som styremedlem i SSN grunnet jeg har et stort engasjement for studenttilværelsen, og for å løfte livet som student ved USN. Det siste året hvor jeg har vært campusleder har vi fått til mye, og satt i gang flere store og viktige prosesser som jeg ønsker å jobbe videre med. For eksempel studentmeldingen, arbeid med å videreutvikle et levende studentsamfunn etc. Opplever at det er først nå jeg har full oversikt over hvordan ting fungerer, og er veldig klar for å stå på videre. Jeg opplever at det er viktig at det sitter studenter i styret som kan være med å legge press på en utvikling, løfte saker opp på agendaen, som er profesjonelle og godt forberedt til møtene. Jeg mener det også er viktig og bra ressurs for SDSN og SSN at en tidligere eller nåværende campusleder sitter i styret. Dette bringer godt innsikt fra SSN til SDSN og omvendt. Det er også viktig med den koblingen til campusene inn i styrets arbeid.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg har mye erfaring og rutine som gjør at jeg mener jeg har gjort, og kommer til gjøre en kjempebra jobb også fremover både som campusleder men også som styremedlem i SSN. Jeg har vært campusleder det siste året, og opplever at jeg med mine 20 års erfaring fra politisk arbeid, 10 år med eget firma, to bachelorgrader i bedøk og økad, bringer med meg en kompetanse som er viktig for studentene og for å få igjennom våre saker. Jeg er vant til å sitte i styrer, og har også bakgrunn med en periode som bystyrepolitiker og en periode som fylkestingspolikter. Jeg bringer med meg en profesjonalitet og erfaring som jeg mener er viktig i et styrearbeid. Siste året har jeg jobbet mye med å løfte fokuset på et levende studentsamfunn, gode studenthus og at SSN og USN må sterkere på banen for å få til en bedring. Dette er en jobb som kommer til å fortsette fremover, og det ønsker jeg å følge opp videre. Det er viktig at SSN fokuser mye på forebyggende arbeid og at studentene skal ha det bra i sitt studentliv, og SHOT undersøkelsen viser at vi fortsatt har lang vet til målet. Jeg ønsker å bidra til dette og mener min erfaring og arbeidskapasitet kan bidra til dette.

 

Engelsk tekst:

My name is Jon L. Leiulfsrud, 36 years old with two small kids at home. I've been campusleder last year and have therefore a good knowledge in what is important for students at our campus. We have so many processes that are going on these days that i would love to continue working on, also as a boardmember in SSN. With my experience and knowledge from many years running my own company, two bachelor degrees , 20 years with political work, we have accomplished a lot at our campus in Porsgrunn, but also for all students at USN. I would love to continue my work as both Campusleder and also as a board member in SSN. So please give me a vote.