Emma Pauluda Vistnes Holt

Emma Pauluda Vistnes Holt
Emma Pauluda Vistnes Holt

Styreleder

 

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Emma Pauluda Vistnes Holt

Campus og fakultet: 

Porsgrunn, HS

Studie: 

Barnevern

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Når jeg startet min første periode som styremedlem i SSN stilte jeg til valg som nestleder i styret med mål om å videre stille som styreleder. Å være et styremedlem i SSN er et arbeid som er både viktig og engasjerende for meg. Dette er noe jeg ønsker å være en del av, og et engasjement jeg ønsker å satse fullt på som styreleder.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Som tidligere nevnt er jeg nå fungerende nestleder i styret, og stilte til det med mål om å videre stille som styreleder. Jeg har gjennom denne perioden fått mulighet til å delta, observere og lære av og om arbeidet i ssn, og rollen som styreleder. Dette har gitt meg både kunnskap og erfaring som jeg tenker er nyttig ressurser. Jeg er opptatt av å både fokusere på og sikre samarbeid, og kommunikasjon mellom ssn og sdsn på vegne av studenter i prosesser og arbeid som er viktig for studentene. I tillegg til eksisterende verv som styremedlem og nesteleder i ssn, har jeg også erfaring som tillitsvalgt, studentrådsleder for hs og for en periode også fungerende nestleder i campusstyret. Gjennom disse årene og vervene har jeg fått erfaringer med å møte, lytte, arbeide, og engasjere meg både med og for studentene rundt meg. Dette innebærer også å se og arbeide med saker og tematikk som er både over og utenfor egne personlige meninger og behov, og dermed utøve evner til å kunne se og vurdere fra både saklige og medmenneskelige perspektiver. Dette tenker jeg er nyttig og relevant erfaring å ha med seg som en styreleder i arbeid som er både for og med studentene.

 

Engelsk tekst:

When I startedmy first term as a board member, I stood for election as deputy chairman of the board with the aim of running for chairman. Being a board member of SSN is a job that is both important and engaging for me. This is something I want to be a part of, and a commitment I want to invest fully in as chairman. Throughout this period, I have had the opportunity to participate, observe and learn from and about the work in ssn, and the role of chairman. This has given me both knowledge and experience which I think are useful resources. I want to stand for election because I am concerned with ensuring cooperation and communication between ssn and sdsn on behalf of students in processes and work that are important to students.