Ruben Sørensen

Ruben Sørensen
Ruben Sørensen

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å forbedre kommunikasjonen mellom studentene og instituttet. Studentrådsleders rolle er kritisk for å videreformidle saker som blir tatt opp i studentrådet og dette ønsker jeg å ta ansvar for.

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg er i år kulltillitsvalgt og har derfor erfaring med studentrådet og SDSN generelt. Det er viktig at saker som kommer opp i studentrådsmøtene blir tatt på alvor og at studentrådsleder tar dette videre til de aktuelle aktørene ved USN. Dette mener jeg at jeg kan utføre på en effektiv måte.

Engelsk tekst: 

My name is Ruben. I am first year student studying computer engineering. I believe this position suits me as I have experience as a student representative. This means I am familiar with the student council and SDSN in general.

 

Campus og fakultet: Kongsberg, TNM

Studie: Dataingeniør

E-post: ruben.sorensen98@gmail.com