Kandidater til studentrådsleder HS

Studentrådsleder er sammen med de andre medlemmene av campusstyret øverste studentvalgte tillitsvalgte og strategisk ansvarlig for driften av Studentdemokratiet på campus.


Hvor kan du stille til valg?