Evy Helene Brynhildsen

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Evy Helene Brynildsen

Campus og fakultet: 

Drammen, HIU

Studie: 

Human Rights and Multiculturalism

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Hei!

Jeg heter Evy og ønsker å stille til valg som studentrådsleder for HIU. Jeg er opptatt av at våre stemmer som studenter skal bli hørt og representert gjennom hele studieforløpet. Jeg ønsker å være lyttende og fungere som en talsperson i valg som angår oss, slik at våre behov blir fremmet og hørt. Jeg har allerede vært studentrådsleder for HIU Drammen og har trivdes godt i dette vervet. Jeg håper jeg kan få muligheten videre til å engasjere meg i studentdemokratiet, for å fremme våre interesser! Fortell hvorfor du egner deg I dette vervet:

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Forrige halvår var jeg studentrådsleder for HIU Drammen, som har ga meg god innsikt i hvordan dette vervet fungerer. Jeg studerer selv master i menneskerettigheter, og har derfor god erfaring og innsikt i studenters rettigheter. I tillegg har jeg en bachelorgrad i barnevern, med bred erfaring fra grunnskolen og barnevernssektoren. Dette har gitt meg verdifull erfaring med samarbeid og evnen til å finne gode løsninger i utfordrende situasjoner. Som person anser jeg meg som engasjert, noe et slik verv er avhengig av. Jeg er opptatt av å representere studentene, og engasjerer meg i å tale andres sak. Jeg håper dere vil stemme på meg, slik at jeg for bidratt til at våre stemmer blir hørt og representert i valg som angår oss!

 

Engelsk:

Hello!

My name is Evy, and I would like to run for the HIU student council leader position. I am passionate about ensuring that our voices as students are heard and represented throughout our academic journey. I aim to be attentive and serve as a spokesperson in decisions that affect us so that our needs are advocated for and acknowledged. As a master's student in human rights, I have experience and insight into students' rights. I also served as the student council leader for HIU last semester, which has provided me with an understanding of how this position works. I hope you will vote for me so I can contribute to ensuring that our voices are heard and represented in decisions that affect us!