Victor Grunde Simonsen

Victor Grunde Simonsen
Victor Grunde Simonsen

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Victor Grunde Simonsen

Campus og fakultet: 

Vestfold, HIU

Studie: 

Grunnskolelærer 5.-10

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Skikkethetsnemnda har en utrolig viktig jobb ved vurderinger av studenters egnethet til arbeidet de utdanner seg innenfor. Konsekvensene for en student som blir sendt til skikkethetsvurdering kan være stor, og derfor er det viktig at man som representant klarer å stå i avgjørelssene.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg er en person som klarer å ta store avgjørelser, samtidig som jeg klarer å tenke upartisk og kritisk i situasjoner.

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart