Charlotte Nilsen

Charlotte Nilsen
Charlotte Nilsen

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Charlotte Nilsen

Campus og fakultet: 

Drammen, Fakultetet for Humaniora, Idretts- og Utdanningsvitenskap

Studie: 

Master in Human Rights and Multiculturalism

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg i skikkethetsnemnda, da jeg har vært nåværende studentrepresentant i nemnda, som har vært svært verdifullt for meg. Jeg ønsker å bidra til å sikre god utdanningskvalitet på USN, og spørsmålet om skikkethet er sentralt i dette. Som studentrådsleder har jeg vært veldig involvert i studier som har skikkethetsvurdering, og jeg ønsker å være en del av denne prosessen videre! Studentenes velvære og evne til utvikling er noe som opptar meg, og jeg vil bidra til dette arbeidet som medlem av skikkethetsnemnda.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg har vært engasjert i studentfrivilligheten i flere år nå, både som studentrådsleder, nestleder i campusstyret, tillsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger, samt medlem av skikkethetsnemnda i studieåret 23/24. Som studentrådsleder har jeg blitt godt kjent med fakultetet, og vanskelige saker som kan komme opp. Erfaringen jeg har fra tidligere gjør at dette er en jobb jeg mestrer, og evner å se saken fra flere sider. Jeg studerer en master i menneskerettigheter, med bakgrunn i statsvitenskap, og har gjennom organisatorisk arbeid fått medmenneskelig erfaring som kommer godt med i dette vervet!

 

Engelsk tekst:

I would like to apply as a student representative in the suitability committee, as it is a valuable experience, and will contribute to secure the quality of education and student welfare at USN. As a present member of the suitability committee, I have great experience in the complexity of the decisions that needs to be made. The tasks of the suitability committee is very important for the professions it concerns, and for the quality of education here at USN, which I have a deep interest in! This past year I have been a member of several committees and councils, which has given me great knowledge of the faculty, and interest in the work of the suitability committee, which I would like to continue with the coming year.