David-Andre Solberg

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

David-Andre Solberg

Campus og fakultet: 

Bakkenteigen

Studie: 

Sosiologi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Arbeider allerede i klagenemnda

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Er svært systematisk i min metodikk

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart