Chalak Kadri

Hva heter du (fornavn og etternavn)? 

Chalak Kadri

Campus og fakultet: 

Ringerike - USN Handelshøyskole

Studie: 

Forretningsjus og økonomi

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg? 

Jeg ønsker å stille til valg for nemnd for studentsaker fordi jeg brenner for rettferdighet og ønsker å bidra til å sikre at studenters rettigheter og plikter blir ivaretatt på en objektiv og rettferdig måte. Som studentrepresentant vil jeg spille en viktig rolle i et bredt sammensatt utvalg, og dette vervet gir meg en unik mulighet til å få god erfaring med beslutningsprosesser i krevende saker.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet: 

Jeg mener jeg egner meg godt i vervet som studentrepresentant i nemnd for studentsaker av flere grunner. Først og fremst har jeg en sterk rettferdighetsfølelse, og jeg er reflektert og god til å sette meg inn i kompliserte og krevende saker. Jeg har også forståelse for alvorlighetsgraden av de saker som behandles, og jeg tar min rolle som studentrepresentant seriøst.

 

Engelsk tekst:

Ikke besvart