Noor Omar Farooq Farooq

Noor Omar Farooq Farooq
Noor Omar Farooq Farooq

Hva heter du (fornavn og etternavn)?

Noor Omar Farooq Farooq

Campus og fakultet: 

Ringerike, Handelshøyskolen

Studie: 

Jus

 

Hvorfor ønsker du å stille til valg?

Hei! Navnet mitt er Noor og jeg går andre året jus. Jeg ønsker å stille fordi jeg vil øke min erfaring og kompetanse innenfor saksbehandling. Det er noe jeg synes er veldig interessant og kommer til å trives med. I en slik stilling vil jeg bidra til at regler blir tilstrekkelig fulgt ved å sette meg inn i arbeidet. I stillingen vil det være ulike saker som kan ha en stor påvirkning hos studenter og deres utdanning. Av den grunn er jeg opptatt av å være en del av dette for å sørge for en rettferdig og upartisk behandling av sakene.

 

Fortell hvorfor du egner deg i dette vervet:

Jeg har tidligere jobbet med saksbehandling innenfor servicebransjen, men akkurat dette er helt nytt for meg. Jeg er veldig motivert for å starte stillingen og jeg er vet at jeg hadde gjort en veldig god jobb. Denne stillingen egner meg fordi jeg har motivasjonen og ikke minst egenskapene som kreves. Håper jeg kan få sjansen til å bli valgt til denne stillingen.

 

Engelsk tekst:

Hello, my name is Noor! I am currently studying law at USN Ringerike. I want to nominate myself because I would love to get more experience and knowledge in this field. I have always been interested in working with cases. I know it is a job that will suit me well. I would like to have the chance to participate in this because I know it’s a big part of students education and more. I hope I can get the opportunity to be nominated!